Er zijn veel scheidingsmethoden die je kunt gebruiken om stoffen van elkaar scheiden. De werking van al deze methoden is dan ook verschillend. In dit artikel leer je niet alleen hoe het werkt, je krijgt ook andere tips. Op die manier kan je dus alle stoffen goed van elkaar scheiden.

Het gebruik van scheidingsmethoden

De verschillende manieren om gemengde stoffen van elkaar te scheiden worden scheidingsmethoden genoemd. De werking van de methode die je toepast berust op de eigenschappen die de stoffen hebben. Daardoor zijn er dus ook verschillende methoden om de mengsels van elkaar te scheiden. Het is goed om deze eens te bekijken.

Absorberen om te scheiden

Van de scheidingsmethoden is absorberen één van de meest gebruikte. Je voegt dan een zogenaamd absorptiemiddel aan het mengsel toe. Op die manier kan de opgeloste stof worden opgenomen. Dit blijft hangen aan het absorptiemiddel. Daardoor hoeft de andere stof bijvoorbeeld niet verdampt te worden. Een middel dat veel wordt toegepast in deze methode is Norit. Een bekende vorm van absorptie is het gasmasker. Dat neemt de giftige stof uit de schone lucht op waardoor je de lucht gewoon kan inademen.

Bezinken om te scheiden

Bezinken wordt ook wel afschenken genoemd. De scheidingsmethoden verschillen allemaal van elkaar en deze methode wordt gebruikt wanneer het mengsel iet goed op te lossen is. De ene stof is gewoon op de bodem te vinden omdat de dichtheid groter is. Voorbeelden hiervan zijn suspensies en emulsies. De vaste stof is dan op de bodem te vinden waardoor de vloeistof gewoon af te schenken is. Dit kan bijvoorbeeld met kalk in water.

Centrifugeren om te scheiden

Scheidingsmethoden die zich richten op het verschil van dichtheid zijn altijd goed te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld met centrifugeren. Het mengsel wordt dan snel rondgedraaid. Daardoor worden de zwaardere stoffen eruit geslingerd. De stof met de grootste dichtheid is op de bodem te vinden. Zo worden de stoffen in bloed bijvoorbeeld gescheiden.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Destilleren om te scheiden

Ook zijn er scheidingsmethoden die zich richten op het kookpunt van stoffen. Het verschil hierin is een goede manier om stoffen van elkaar te scheiden. De stof die achterblijft bij het koken, wordt residu genoemd. De stof die gedestilleerd wordt vang je op en laat je koelen. Dit is het zogenaamde destillaat. Zout uit zeewater koken om er zoet water van te maken is een goed voorbeeld. Het water verdampt en het zout blijft over. Dit kan je dan beide apart gebruiken.

Filteren om te scheiden

Filteren gebruik je om de grootte van de stoffen te benutten. Je gebruikt daarvoor een filter. Wanneer daar een suspensie in laat, dan zullen de vaste deeltjes die groter zijn achterblijven en zal de vloeistof door de filtergaatjes zaken. De vloeistof is dan het filtraat, de deeltjes vormen het residu. Ook dit kan je dan apart van elkaar gebruiken.

Extraheren om te scheiden

Er zijn ook scheidingsmethoden om smaak, geur en kleur aan een stof te onttrekken. In dat geval wordt gekeken naar het verschil in oplosbaarheid. De beste vorm van extraheren die je kent, is koffie. De stoffen worden aan de bonen onttrokken door het water omdat deze daarin oplossen, maar de bonen zelf intact blijven. Dit mengsel wordt gefilterd, zoals je bij een voorgaande methode kon leren. De vloeistof en de opgeloste stof gaan door het filter en vormen het extract. De vaste stof blijft in het filter zitten. Dit wordt het residu genoemd.

Indampen om te scheiden

Indampen is ook één van de scheidingsmethoden. Het gaat dan om het verschil in kookpunt. Wanneer je een oplossing verwarmt, dan wordt het oplosmiddel verdampt. Ook hier is bijvoorbeeld zout water een goed voorbeeld van. De dampen kan je gebruiken om het zout op te vangen terwijl het water verdampt.

Op zoek naar een ander onderwerp?