De richtingscoëfficiënt berekenen gaat het gemakkelijkst wanneer je daar een formule voor gebruikt. Dat kan je doen door rc= Δy ÷ Δx in te vullen. Op die manier kan je gemakkelijk het verschil op de y-as in verhouding tot het verschil op de x-as tussen het begin en eindpunt berekenen. Zo weet je dus hoe snel de lijn stijgt. RC staat daarin voor het richtingscoëfficiënt.

Richtingscoëfficiënt berekenen en gebruiken

De richtingscoëfficiënt berekenen kan je ook helpen bij scheikunde. Zo kan je de reactiesnelheid bepalen. Wil je weten wat de gemiddelde snelheid is? Dan kan je dat bepalen door het verschil van het begin- naar het eindpunt op zowel de x-as als de y-as te berekenen. Er zijn ook andere manieren om de reactiesnelheid te bepalen. Dat doe je bijvoorbeeld met behulp van het tekenen van een raaklijn.

Richtingscoëfficiënt bepalen in de praktijk

Wil je een idee krijgen hoe je een richtingscoëfficiënt kunt berekenen? Dan is het goed om eens naar praktijk voorbeelden te kijken. Begint de lijn op de x-as op 0 en eindigt deze op 10, dan is Δx=10. Gaat de lijn op de y-as van 0 naar 0,40 dan is Δy=0,40. Wanneer je dit invult in de formule, dan krijg je dus rc=0,40/10= 4,0×10-2. Dit is dus ook de gemiddelde reactiesnelheid.

Zoals gezegd is de richtingscoëfficiënt berekenen met een raaklijn ook mogelijk. Je kiest dan een punt op de grafiek en tekent de raaklijn. Aan de hand van de raaklijn kan je dan je berekening maakt. Je kiest namelijk een beginpunt en een eindpunt en berekent dan de verschillen op de x-as en y-as zoals hiervoor is voorgedaan. Zo heb je dus zelf de grafiek gemaakt, zonder dat je daar de beschikking over had.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?