De lineaire formule speelt een belangrijke rol in de wiskunde. Daarom is het ook belangrijk dat je goed weet waar je deze voor gebruikt. Het zijn de formules die je gebruikt om een evenredig verband te beschrijven. Dit betekent dus dat de lineaire formule in een grafiek een rechte lijn als uitkomt heeft. Een goed voorbeeld is a= 2x + 4. Zou je deze vatten in een grafiek, dan zie je altijd een rechte lijn als uitkomst.

Welke kenmerken heeft een lineaire formule?

Een lineaire formule heeft als kenmerk dat de lijn altijd recht loopt. Deze neemt dus evenredig toe of af. Er zijn twee kenmerken waaraan je dat kan meten: de beginwaarde en de steilheid van de lijn. Deze steilheid staat ook wel bekend als het richtingscoëfficiënt. Dit bepaalt hoe steil de lijn verloopt.

De basisformule

Er is een basisformule als het om lineaire formules gaat. Die ken je waarschijnlijk als y = ax + b. Hier kan je de kenmerken al direct aflezen. A is namelijk de richtingscoëfficiënt in deze formule. B is dan de beginwaarde. Je kunt die kenmerken gebruiken wanneer je een grafiek tekent van deze formule. X en Y staan namelijk voor de assen van een grafiek. Zo kan je ook gemakkelijk bepalen wat de uitkomst moet zijn op een bepaald punt.

Stel dat de formule y = 2x + 4 is. Dan kan je dus zien dat bij x = 4 y =2X4 + 4 = 12. Dit is dan dus de waarde van y in deze lineaire formule.

Twee lineaire formules snijden

Je kunt ook twee lineaire formules in één grafiek tekenen. Je kunt dan ook gemakkelijk bepalen waar ze elkaar zullen snijden. Dat doe je door de formules gelijk te stellen aan elkaar. Heb je de formule y = 2x + 4 en de formule y = 4x – 7? Dan kan je deze met de zogenaamde balansmethode uitwerken. De x’en zet je dan tegen elkaar af. 2x – 4x+5 = -7 is daar dan de uitkomst van. Vervolgens zet je de beginpunten bij elkaar, dus 2x – 4x = -7 – 5. Dat betekent dus dat -2x = -12. Deel je nu -12 door -2, dan weet je dus dat x=6. Daar kruisen de twee lineaire formules dus.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?