Het rekenen met dichtheid helpt je om de hoeveelheid massa in een volume te bepalen. Dit cijfer geeft aan hoeveel er van een bepaalde stof in een specifieke ruimte te vinden is. De formule hiervoor is p=m/v. P is dan de dichtheid, m de massa en v het volume waar het om gaat. Je leert daar in dit artikel nog veel meer over.

Verschillende eenheden van dichtheid

De eenheid van dichtheid kan verschillen. Dit hangt vooral af van de eenheden die je gebruikt voor de begrippen massa en volume. Kies je ervoor om de massa in gram of kilogram uit te drukken? En kan je voor volume kubieke meter of kubieke centimeter gebruiken? In het algemeen wordt de eenheid kg/m3 gebruikt voor het aangeven van de dichtheid. Voor elke stof geldt dat het een andere dichtheid heeft. Die is dan te meten bij kamertemperatuur, of wel t=293K. In Binas vind je dan de dichtheid van een stof terug.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Oefenen met de dichtheid

Wanneer je een blokhout van 0,1 m3 hebt dat 70 gram weegt, wat is de dichtheid in kg/m3? Dit kan je uitrekenen door de dichtheid per kg/m3 te bepalen. Dat betekent dat je de 70 gram schrijft als 0,07 kilogram. De formule is p=m/v ofwel 0,07 /0,1 = 0,7 kg/m3.

Een ander voorbeeld is de dichtheid van aluminium die 2,7 g/cm3 is. Je hebt een blokje dat 3 x 4 x 2 centimeter meet. Hoeveel zal het blokje dan wegen? Je hebt dan dus te maken met 24cm3. P= m/v wordt dan m = p*v. Dus 2,7*24 = 64,8. Het blokje dat je hebt heeft dus een gewicht van 64,8 gram.

Op zoek naar een ander onderwerp?