Symbiose: Wat is het en hoe kan ik het begrijpen?

Wat is Symbiose?

Wil je weten wat symbiose is en hoe je het kunt begrijpen? Wij helpen je!

Symbiose is een relatie tussen twee soorten organismen, waarbij beide partijen baat hebben bij deze relatie. Deze relatie kan verschillende vormen aannemen. De meest voorkomende vormen zijn mutualisme, commensalisme en parasitisme.

Mutualisme

Mutualisme is een relatie waarbij beide organismen profiteren van elkaar. Een voorbeeld hiervan is de relatie tussen honingbijen en bloemen. De honingbijen halen nectar uit de bloemen, waarvan ze honing maken, terwijl de bloemen door de bijen bevrucht worden. Beide organismen hebben dus voordeel van deze relatie.

Commensalisme

Commensalisme is een relatie waarbij één organisme voordeel heeft, terwijl de andere er geen schade door oploopt. Een voorbeeld hiervan is de relatie tussen schildpadden en krabben. De krabben zitten op de schildpad en pikken insecten van zijn schild. Doordat de schildpad hier niet schade door oploopt, is het een commensalisme relatie.

Parasitisme

Parasitisme is een relatie waarbij één organisme voordeel heeft, terwijl de andere er schade door oploopt. Een voorbeeld hiervan is de relatie tussen vogels en muggen. De vogels voeden zich met de muggen, waardoor de muggen schade oplopen.

Oefenvragen

1. Wat is symbiose?
2. Noem een voorbeeld van mutualisme.
3. Noem een voorbeeld van commensalisme.
4. Wat is het verschil tussen mutualisme en parasitisme?
5. Wat is de relatie tussen schildpadden en krabben?